بیانات در مراسم تنفیذ حكم ریاست جمهورى اسلامى ایران‌

12/5/92

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم‌

 مجلسِ بسیار باشكوه و مهم و روزِ ان‌شاءالله بسیار مباركى است. اینكه در نظام مقدس جمهورى اسلامى، قدرت اجرائى، با متانت، با آرامش، با صفا و صمیمیت، بین خدمتگزاران نظام دست‌به‌دست میشود، یك پدیده‌ى بسیار ارزشمند و مهمى است؛ این پدیده ناشى است از مردم‌سالارى اسلامى، كه امام بزرگوار ما با درایت خود، با حكمت خود، آن را اساس كار نظام جمهورى اسلامى قرار دادند. كار دست مردم است، انتخاب در اختیار مردم است، و محور و مدار كارها هم اسلام عزیز است؛ مردم‌سالارى اسلامى.

 ملت ما تا قبل از انقلاب اسلامى مزه‌ى حاكمیت مردم را نچشیده بود. از اعلام مشروطیت در ایران تا سالى كه انقلاب پیروز شد، هفتادوپنج سال طول كشید؛ از این هفتادوپنج سال، پنجاه‌وپنج سال دیكتاتورى خاندان پهلوى بود؛ دیكتاتورىِ خشن و وابسته به قدرتهاى جهانى؛ یعنى اول به انگلیس، بعد به آمریكا.  بدون ملاحظه‌ى خواست مردم، در این پنجاه‌وپنج سال، زمام امور كشور در دست انسانهائى قرار گرفت كه نه به سرنوشت این ملت، نه به منافع این ملت، نه به عظمت و شكوه و عزت این كشور اعتنائى نداشتند و به منافع شخصى خود و منافع قدرتهائى كه از آنها حمایت میكردند، دلبسته بودند. بیست سال قبل از آن هم كشور دچار هرج و مرج بود. یعنى از آغاز دوران مشروطیت تا انقلاب اسلامى، بجز یك فرصتِ حدود دو ساله‌اى در این میان ،كه یك دولت ملىِ ضعیفى تشكیل شده بود - كه این هم با توطئه‌ى مشترك انگلیس و آمریكا از بین رفت - بقیه‌ى این مدت، تمام به استبداد و دیكتاتورى گذشت.

 مزه‌ى مردم‌سالارى را مردم در جمهورى اسلامى چشیدند. از آغاز پیروزى انقلاب تا امروز، در همه‌ى مسائل مهم، در همه‌ى مسئولیتهاى اساسى كشور، مردم بودند كه نقش ایفا كردند. یازده بار انتخابات ریاست جمهورى، نُه بار انتخابات مجلس شوراى اسلامى، چند بار انتخابات مجلس خبرگان و شوراها؛ یعنى در این سى‌وچهار سال، تقریباً هر سال یك انتخابات انجام گرفته است. مردم احساس میكنند كه بر سرنوشت خود در مدیریت كشور و در برنامه‌هاى كلان كشور، آنها هستند كه تصمیم‌گیرند و نظارت میكنند و عمل میكنند؛ این مردم‌سالارى دینى است.

 یكى از خصوصیات این مردم‌سالارى این است كه رابطه‌ى مردم و مسئولان به صِرف رابطه‌ى قانونى منحصر نمیشود؛ بلكه علاوه بر آن، رابطه‌ى عاطفى و ایمانى است؛ كه ناشى از اعتقادات مردم، ناشى از بینش دینى مردم، ناشى از تعهد مردم به مبانى و اصول انقلاب است. این چیزى است كه در دنیا ما نظیرى برایش نمى‌شناسیم، كه رابطه‌ى مردم با مسئولین، یك چنین رابطه‌ى مستحكمِ عاطفى و ایمانى و نشانه‌ى پایبندى به مبانى باشد؛ و همین است كه مسئولین را هدایت میكند. رئیس جمهور محترمى كه امروز رسماً به مسئولیت سنگین و افتخارآمیز ریاست جمهورى رسیدند، به این نكته توجه كنند كه مردم، كشور عزیز ایران را یك كشور اسلامى و مبتنى بر تعاریف اسلامى و تعالیم اسلامى میدانند؛ لذا مى‌ایستند.

 شما ملاحظه كنید دیروز در این كشور روز قدس بود. چه كسى اجبار كرده بود كه مردم در این هواى گرم، با دهان روزه  بیایند توى خیابانها، در تهران، در شهرستانها، در هواى گرم مناطقى مثل خوزستان، و بر مبناى یك اعتقاد شعار بدهند و ایستادگى را به رخ دنیا بكشانند و موضع خود را نسبت به مسئله‌ى فلسطین و رژیم غاصب صهیونیست اعلام كنند؟ تحلیل تحلیلگران چگونه است؟ این حادثه‌ى عظیم را چگونه تحلیل میكنند؟ این اتفاقى است كه هر سال در روز قدس و نیز در روز بیست‌ودوى بهمن مى‌افتد؛ این ملت مى‌آیند با شوق، با ذوق، از همه‌ى قشرها، پیر و جوان، زن و مرد، در اقصى‌ نقاط كشور، موضع خودشان را نسبت به مسائل اساسى كشور فریاد میكنند. این همان ایمان است؛ این رابطه‌ى ایمانى است. هیچ دستورى، هیچ مشوق مادى‌اى نمیتواند مردم را اینجور به میدانهاى حضور بكشاند. حضور در انتخابات هم همین جور است. انتخابات پرشور ریاست جمهورىِ امسال را كه ملاحظه كردید، و همچنین نظائرش را در دوره‌هاى گذشته، مردم به‌وجود مى‌آورند؛ چون احساس تعهد میكنند، احساس تكلیف میكنند؛ پایبندى و تقید ایمانى، آنها را به میدان حضور سیاسى و حضور اجتماعى میكشاند؛ این، خصوصیت مردم‌سالارى دینى است. این راه را امام بزرگوار جلوى پاى مردم گذاشت، مردم هم با وفادارى كامل این راه را تا امروز پیموده‌اند، ان‌شاءالله بعد از این هم خواهند پیمود.

 وظیفه‌ى مسئولان، وظیفه‌ى سنگینى است. در نظام جمهورى اسلامى، پذیرش مسئولیت به معناى كامجوئى از قدرت نیست؛ به معناى قبول زحمات خدمت به مردم است؛ این معناى قبول زحمت است؛ معناى مسئولیت در نظام جمهورى اسلامى این است. مسئولان تلاش میكنند، كار میكنند، زحمت میكشند، توان خودشان را به میدان مى‌آورند تا بتوانند از مشكلات مردم كم كنند، بتوانند كشور را به اهداف برسانند. ظرفیتهاى كشور هم خوشبختانه بسیار زیاد است؛ زحمات متراكمى كه گذشتگان كشیدند، آنها هم جزو ظرفیتهاى این كشور است؛ از این ظرفیتها باید مسئولان محترم استفاده كنند.

 البته من توصیه میكنم، هم مردم را به بردبارى، هم مسئولین محترم را به شكیبائى و حوصله. نباید توقع داشت مشكلاتى كه در سر راه مردم وجود دارد - چه در زمینه‌ى اقتصادى، چه در هر زمینه‌ى دیگرى - در مدت كوتاهى برطرف شود. البته باید از خداى متعال درخواست كرد كه به مسئولین توفیق دهد هرچه بتوانند، سریعتر كارها را پیش ببرند؛ اما طبیعت كارهاى كلان در كشور، طبیعت زمانبر است.

 توصیه‌ى ما، هم به رئیس جمهور محترم، هم به هیئت دولتى كه ان‌شاءالله به توفیق الهى در آینده‌ى نزدیكى از مجلس رأى اعتماد خواهند گرفت، این است كه كارها را با صبر و بدون شتابزدگى انجام دهند؛ گامها را محكم و مطمئن بردارند. در همه‌ى زمینه‌ها ظرفیت كار وجود دارد، اهداف بلند هم وجود دارد، نشانه‌ها و بشارتها هم در كشور ما كم نیست. البته جبهه‌ى دشمنان برخوردهاى خصمانه‌اى دارند. رئیس جمهور محترم اشاره كردند به تحریمها و فشارهائى كه دشمنان ملت ایران - كه البته در رأس آنها آمریكا است -  بر كشور وارد میكنند. من میخواهم بگویم درست است كه فشارهاى دشمنان براى مردم مشكلاتى را به‌وجود مى‌آورد، اما تجربه‌هاى باارزشى هم در اختیار مسئولان و در اختیار مردم میگذارد. درس بزرگى كه ما از این فشارهاى اقتصادى دریافت كردیم، این است كه هرچه میتوانیم، باید به استحكام ساخت داخلى قدرت بپردازیم؛ هرچه میتوانیم، در درون، خودمان را مقتدر كنیم؛ دل به بیرون نبندیم. آنهائى كه دل به بیرون ظرفیت ملت ایران میبندند، وقتى با یك چنین مشكلاتى مواجه شوند، خلع سلاح خواهند شد. ظرفیتهاى ملت ایران خیلى زیاد است. ما باید بپردازیم به استحكام ساخت درونى اقتدار ملى؛ كه آن روز به مسئولان كشور عرض كردیم: در درجه‌ى اول، مسائل اقتصادى و مسائل علمى است؛ كه باید با جدیت دنبال شود.

 مسائل سیاسى هم مسائل مهمى است. من تأیید میكنم نظرى را كه رئیس جمهور محترم ابراز كردند در زمینه‌ى برخورد حكمت‌آمیز با مسائل گوناگون بین‌المللى و مسائل سیاسى و مسائل ارتباطات بین‌المللى و اینها. حتماً باید برخوردِ حكمت‌آمیز و عاقلانه باشد. البته ما دشمنانى داریم كه اینها زبان عقلائى هم خیلى سرشان نمیشود؛ لیكن آنچه كه ما وظیفه داریم، این است كه با استحكام، با توجه به اهداف والاى جمهورى اسلامى، بدانیم چه كار داریم میكنیم؛ اهداف خودمان را بشناسیم، آن اهداف را هم در نظر داشته باشیم و آنها را با جدیت دنبال كنیم.

 بله، همین جور كه گفتند، «امت وسط» خصوصیت جامعه‌ى اسلامى است؛ «وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَهیداً».(۱) راه وسط، همان راه اسلام است؛ نگاه كنیم ببینیم اسلام به ما چه میگوید، اسلام از ما چه میخواهد.

راه موفقیت این است كه دنبال رضاى الهى و دنبال انجام تكلیف الهى باشیم. خداى متعال راهها را براى ما مشخص كرده است؛ اگر از این راهها سلوك كنیم، مشى كنیم، به توفیق خواهیم رسید. فراموش نكنیم از روز اوّلى كه این انقلاب پیروز شد، دشمنانى بودند كه صریحاً اعلام دشمنى كردند و گفتند میخواهند این انقلاب را از بین ببرند و نظام جمهورى اسلامى را محو كنند. از آن روز تا امروز كه سى و چهار سال میگذرد، روزبه‌روز على‌رغم دشمنان، ملت ایران پیشرفت كرده است. نه فقط نتوانستند نظام اسلامى را متزلزل كنند، بلكه حتّى نتوانستند جلوى رشد نظام اسلامى را هم بگیرند. ما امروز در زمینه‌هائى پیشرفت كرده‌ایم كه در سالهاى اول انقلاب تصورش را هم نمیكردیم؛ این مربوط به الطاف الهى و كمك الهى و حضور قوى مردم و تلاش مسئولینى است كه در این مدت مشغول تلاش و كار بودند. راه موفقیت این كشور و این ملت عبارت است از راه اسلام، پایبندى به مبانى اسلام، پایبندى به ارزشهاى اسلامى، و پایبندى به آنچه كه امام بزرگوار ما براى ما به یادگار گذاشته است از نصایح و از رهنمودها و خطوط روشنى كه در اختیار ما قرار دارد.

  من به همه‌ى مسئولین محترم توصیه میكنم كه ان‌شاءالله همكارى‌هاى خودشان را در زمینه‌ى برطرف كردن مشكلات كشور بیش از پیش كنند؛ قواى مجریه، مقننه و قضائیه حداكثر همكارى را بكنند. وضع عمومى در دنیاى اسلام، در منطقه و در كل جهان با مشكلاتى همراه است؛ یعنى وضع ناآرامى بر همه‌ى اطراف عالم در زمینه‌هاى اقتصادى، در زمینه‌هاى سیاسى، در زمینه‌هاى امنیتى حاكم است. در منطقه‌ى ما هم كه مشكلات الى ماشاءالله وجود دارد؛ از آن طرف، مشكلاتى كه در برخى از كشورهاى اسلامى است؛ از آن طرف، حضور ظالمانه‌ى رژیم صهیونیستى  است كه شصت‌وپنج سال است این رژیم مشغول ظلم به مردم و مشغول جنایت نسبت به صاحبان اصلى فلسطین است. این مشكلات مربوط به شصت‌وپنج سال قبل نیست؛ تا امروز ادامه دارد: خانه‌هاى مردم را ویران میكنند؛ بچه را در آغوش پدرش میكُشند؛ نوجوان را از خانه‌ى خودش بیرون میكشند و به زندان میبرند؛ سالها افراد را بدون محاكمه یا بیش از اندازه‌اى كه محكوم به زندان شدند، نگه میدارند؛ روزانه به مردم فشار وارد میكنند؛ مردمى كه صاحبان اصلى سرزمین هستند. اینها جنایت نیست؟ اینها ظلم نیست؟ این یكى از خصوصیاتى است كه در منطقه مشاهده میشود، و متأسفانه كمك و حمایت برخى از قدرتهاى جهانى از این عنصر ظالم در منطقه. اینها اوضاعى است كه بر منطقه‌ى ما حاكم است.

 جمهورى اسلامى با مواضع روشن، با امكانات فراوان، با آینده‌اى كه همراه با بشارتهاى فراوانى است، باید كارهاى بزرگى را انجام دهد؛ در درجه‌ى اول، مسائل مربوط به مشكلات داخلى است. زحمات زیادى كشیدند. من لازم است از دولت جناب آقاى احمدى‌نژاد كه خدمات فراوانى كردند و كارهاى مهمى انجام دادند، تشكر كنم. كارهاى فراوانى هم وجود دارد كه مسئولین از حالا به بعد ان‌شاءالله باید انجام دهند. جریان پیشرفت كشور و پیشرفت ملت ایران و نظام جمهورى اسلامى توقف‌پذیر نیست. ان‌شاءالله به توفیق الهى كارها پیش خواهد رفت.

 جناب آقاى روحانى - همان‌طور كه اشاره كردند - جزو عناصر خدمتگزار قدیمى به نظام اسلامى در بخشهاى مختلف هستند؛ یك فرد آزموده شده‌اى در نظام جمهورى اسلامى هستند؛ چه در دوره‌ى دفاع مقدس، چه در مجلس شوراى اسلامى، چه در شوراى عالى امنیت ملى، كارهاى فراوانى  بر دوش ایشان بوده است، كه آن خدمات بزرگ را انجام دادند؛ امروز هم به عنوان رئیس جمهور بحمدالله مفتخرند به این كه آراء مردم ایشان را به این سِمت منصوب كرده است. امیدواریم ان‌شاءالله خداى متعال به ایشان كمك كند، از ایشان دستگیرى كند، هدایت كند.

 و همه سعى كنند كمك كنند. من از همه‌ى جریانهاى گوناگون سیاسى درخواست میكنم و اصرار دارم، و همچنین از همه‌ى شخصیتهاى متنفذى كه داراى نفوذ كلمه هستند، داراى حوزه‌ى تأثیرگذارى در میان ملت هستند، درخواست میكنم به مسئولین، به دولت، به رئیس جمهور كمك كنند تا ان‌شاءالله بتوانند وظائف سنگینى را كه برعهده دارند، بخوبى انجام دهند و توقعاتى را كه وجود دارد و مردم دارند، ان‌شاءالله به بهترین وجهى برآورده كنند.

 از خداوند متعال توفیقات را براى همه‌ى حضار محترم، براى همه‌ى ملت ایران، براى همه‌ى برادران مسلمان در سراسر جهان مسئلت میكنم و امیدوارم ان‌شاءالله بركات الهى در این ایام ماه مبارك رمضان شامل حال همه باشد و روح مطهر امام بزرگوار و ارواح طیبه‌ى شهیدان از ما راضى باشند.

 والسّلام علیكم و رحمةالله و بركاته‌

 

۱) بقره: ۱۴۳ همان‏گونه (كه قبله شما، یك قبله میانه است) شما را نیز، امت میانه‏اى قرار دادیم (در حد اعتدال، میان افراط و تفریط) تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه است.نوع مطلب : انتخابات، انقلاب اسلامی و امام خمینی، حمایت مردمی از نظام، دولت یازدهم، مشروطه، مبارزه با صهیونیزم، 
برچسب ها : لزوم رفتن در مسیر اسلام، رابطه عاطفی ایمانی مردم با مسؤولین، خصوصیات نظام مردم سالار دینی، تعریف اعتدال و امت وسط، تنفیذ، روحانی،
لینک های مرتبط :

درباره وبلاگمدیر وبلاگ : سید علی روح بخش
برچسبها
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات